Mätvärdesinsamling med EKM(EnkeltKorrektMätvärde)

Med vår tjänst EKM kan vi hantera mätsystemet och leverera kvalitetssäkra mätvärden enligt dina krav. Tjänsten är till för dig som levererar och/eller producerar el, fjärrvärme/fjärrkyla och gas samt vill se en korrekt mätvärdeshantering med kvalitet och ekonomi.

Vi tar över ansvaret för driften av mätsystemet och ser till att det fungerar och levererar kvalitetskontrollerad information enligt dina krav. Vi tar ansvar för all avhjälpande och planerade underhållet av det mätsystemet, genom fältaktiviteter och förbättringsprojekt. Vi kan också ta på oss att ansvaret för kvalitetskontroller vid ny- och ombyggnationer av mätsystemet.

För mer information ring 042-199800

Kvalitetsäkra dina
mätvärden.

 

Kontakta oss

Fyll i och skicka formuläret så blir du kontaktad av någon av oss på Prometera

Ditt namn
Ditt företag
Din e-post
Ditt telefonnummer
Rollbeskrivning
Meddelande