Kontroll av elmätsystem ISO/IEC 17020

Vi utför kontroll av elmätsystem från kategori 2 till 5 i fält både vid idrifttagning och återkommande kontroll då vi är ett ackrediterat kontrollorgan (nr 2086). Vi använder oss av validerade metoder och rutiner där Swedac genomför regelbunden tillsyn på oss för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på kontrollorgan. Våra mätinstrument kontrolleras regelbundet i vårt egna kalibreringslaboratorium. Dessutom genomgår våra medarbetare regelbunden utbildning. Med andra ord är dina mätsystem i synnerligen goda händer hos oss. 

Vi utför även stickprovskontroller av elmätareså kallade (ELSA).

Läs mer om vad vår ackreditering omfattar:  

Ackrediterat kalibreringslaboratorium. ISO/IEC 17025.

Vi är ackrediterade för kalibrering av effektvisande instrument, enfasig och trefasig mätning. Vi kalibrerar samtliga klasser av elmätare - allt ifrån enfas lägenhetsmätare till de största megamätarna. Vi kalibrerar också instrument för fältkontroll.

Kalibreringen genomförs inne i laboratoriets temperaturreglerade lokaler.

Återkommande kontroller fjärrvärme 

Prometera AB tar också ett helhetsansvar när det gäller fjärrvärme. Vi hanterar både intagsprover och revisions prover. Förutom vår höga kompetens och resurser använder vi noga utvalda samarbetspartners när det gäller dessa uppdrag.

Återkommande kontroller gas 

Prometera AB tar också ett helhetsansvar när det gäller gas. Vi hanterar både intagsprover och revisionsprover. Förutom vår höga kompetens och resurser använder vi noga utvalda samarbetspartners när det gäller dessa uppdrag.

För mer information ring 042-199800

Säkerställ att dina
mätvärden är korrekta

Kontakta oss

Fyll i och skicka formuläret så blir du kontaktad av någon av oss på Prometera

Ditt namn
Ditt företag
Din e-post
Ditt telefonnummer
Rollbeskrivning
Meddelande