• Energimätning för el, fjärrvärme, gas och fjärrkyla

Om Prometera

Prometera AB är ett bolag som ägs till 100% av Kraftringen Energi och Öresundskraft. Verksamheten är idag koncentrerad till södra Sverige med tyngdpunkt på nordvästra Skåne och Lundtrakten och sysselsätter ett 40 tal medarbetare.

Prometera ska verka på den Nordiska marknaden inom energimätning för el, fjärrvärme, gas och fjärrkyla. Våra kunder är framförallt energibolag och vi utför fjärravläsning, insamling och validiering av mätvärde för energislagen.

Vi hanterar dessutom avräkning för tim och schablon där vi minimerar nätförluster för våra nät kunder. Prometera utför ackrediterad provning av mätare, samordning av inköp och ansvara för lagerhantering av infrastruktur. Vi genomför feluppföljning och föreslå åtgärdsplaner samt upprättande av underhållsplaner.

Organisation

Arbetande styrelseordförande
Håkan Rannestig
Hakan.rannestig@oresundskraft.se
042-490 36 28 

Ägare

Öresundskraft
Kraftringen

Samarbetspartners

Kontakta oss

Fyll i och skicka formuläret så blir du kontaktad av någon av oss på Prometera

Ditt namn
Ditt företag
Din e-post
Ditt telefonnummer
Rollbeskrivning
Meddelande